Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska – animatorka społeczna, wierzy w siłę partycypacji i marzy o świecie, w którym żadna grupa nie będzie pomijana przy podejmowaniu istotnych decyzji społecznych i politycznych. Pracuje jako dyrektor krajowa Fundacji NESsT w Polsce, wcześniej w UNDP, koordynowała tworzenie koalicji na rzecz ekonomii społecznej oraz stymulowała grupy zagrożone wykluczeniem do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Absolwentka socjologii i filologii rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębiała w trakcie Studium Podyplomowego Global Development na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórczyni wielu organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu krajowych i zagranicznych projektów rozwojowych. Od 2006 roku koordynowała projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej, angażujące młodzież w działania obywatelskie.Trenerka z dyplomem Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, specjalizująca się w zakresie tworzenia i zarządzania projektami, budowania partnerstw lokalnych, diagnozy problemów społecznych. Posiada doświadczenie w animacji lokalnej oraz ewaluacji projektów.