Jakub Wygnański

Jakub Wygnański

Jan Jakub Wygnański – Urodził się w 1964 r. w Warszawie. Ukończył wydział socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, był także stypendystą Uniwersytetu Yale w USA. W latach 80 współtworzył ruch samokształceniowy warszawskich liceów oraz niezależne wydawnictwo Pokolenie. Działał w strukturach Solidarności oraz w Komitetach Obywatelskich. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Od początku lat 90-ych działa w organizacjach pozarządowych. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, współzałożycielem Fundacji „Bez względu na Niepogodę”, twórcą Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR oraz portalu www.ngo.pl
Związany był również m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Obecnie jest Prezesem Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Działał w licznych organizacjach międzynarodowych w tym przez 6 lat był członkiem zarządu CIVICUS – Global Alliance for Civic Participation. Obecnie jest członkiem Zarządu Fundacji TechSoup Był członkiem i współprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego I i III kadencji. Uczestniczył we wszystkich etapach prac nad Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. Jest m.in. laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (w 1999 r), przyznawanej za krzewienie idei służby publicznej, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nagrody Totus Tous oraz Orderu Kapituły Dnia Stałego. Jest żonaty, ma córkę i dwóch synów. Mieszka w Warszawie.