Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski jest partnerem w warszawskiej firmie foresightowej 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. W przeszłości przemawiał m.in. na TedxWarsaw 2013, gdzie podejmował zagadnienia globalnych problemów i sposobów wychodzenia z nich.