Krzysztof Cibor

Krzysztof Cibor

Pracownik Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor naczelny portalu Ekonomiaspoleczna.pl, największego polskiego źródła informacji na temat przedsiębiorczości społecznej. Poza pracą zawodową działa w kilku kooperatywach i grupach nieformalnych skupionych na takich sprawach jak zdrowa żywność, zrównoważony transport i rowery oraz promocja zaangażowanego czytelnictwa. Lubi posiadać i działać wspólnie.