Sławomir Łuczywek

Sławomir Łuczywek

Związany z Migam.pl, firmą tworzącą innowacyjne rozwiązania dla osób niesłyszących. Wraz z Migam.pl dał początek pierwszemu polskiemu translatorowi języka migowego; firma równolegle prowadzi działalność oświatową poprzez lekcje polskiego i amerykańskiego języka migowego.