O Niekonferencji

 

Niekonferencja

Zależy nam na włączeniu do dyskusji wszystkich liderów zmian, innowatorów i wszystkich innych osób chcących aktywnie współtworzyć wspólną rzeczywistość. Chcemy łączyć środowiska kreatywne, alternatywne, startupowe, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, dyrektorów, managerów oraz innych biznesowych innowatorów.

Format Niekonferencji (Unconference) odchodzi on od tradycyjnych, odgórnie zorganizowanych, formalnych i drogich konferencji w kierunku otwartego wydarzenia, współtworzenia programu i nieformalnej atmosfery. Celem niekonferencji jest stworzenie przestrzeni do swobodnej interakcji i dyskusji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Zmienia Się świadomość

Firmy i NGOsy, twórcy i startupowcy, pracownicy i konsumenci zmieniają swoje postawy i priorytety. Moc tej zmiany leży w jej masowości. Z perspektywy jednego człowieka być może nie są one, aż tak gigantyczne jednak, gdy „połączymy kropki” możemy zobaczyć wiele ważnych przeplatających się trendów. Jednym z nich jest np. niezauważany jeszcze powszechnie skutek kryzysu finansowego jakim jest kryzys sensu. Spowodował on wiele przewartościowań. Ludzie odkrywają m.in jak bardzo są zależni od przyrody i lokalnych społeczności. Zyskują także na znaczeniu rozwiązania stawiające na długoterminowość i współpracę.

 Zmieniają się możliwości

 Media społecznościowe, crowdsourcing, crowdfunding, ekonomia współdzielona, przedsiębiorczość społeczna, ruch zrób-to-sam, druk 3D, open-source, lean startup, smart cities to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest cały szereg technologii, ruchów i  innowacji, które diametralnie zmieniają nasze możliwości współpracy, tworzenia, komunikacji i nauki. Tworzą nie tylko nowe miejsca pracy, a także zupełnie nowe modele biznesowe, rynki i ścieżki kariery. Dostęp do wiedzy, finansowania, kontaktów czy innej ogromnej ilości zasobów jeszcze nidgy nie był tak łatwy. Na każdym poziomie – człowieka, firm, społeczności, społeczeństwa czy ludzkości zmiany te odblokowują ogromne pokłady kreatywności.

Synergia

Co najważniejsze wszystkie te zmiany w świadomości, zmiany społeczne, nowe technologie, ruchy i innowacje przeplatają się i oddziałują między sobą. Moc wszystkich zmian, które możemy obserwować tkwi przede wszystkim w ich ogromnej mnogości i synergii pomiędzy nimi. Tworzą one wspólnie na tyle duże, systemowe zmiany, że często mówi się wręcz o nowej ekonomii. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach mnożących się możliwości i wyborów. Zmiany te są ważne dla każdej osoby jako jednostki, obywatela, konsumenta, przedsiębiorcy czy pracownika. Warto dyskutować o tym jaka przyszłość nas czeka i jaką przyszłość chcemy tworzyć.