Partnerzy

cohabitat_logoCohabitat

www.cohabitat.net
Cohabitat jest siecią ludzi, ruchem społecznym, którego nadrzędnym celem jest propagowanie idei ekonomii współdzielonej, ducha zrób-to-sam i alternatywynych technologii. Prowadzą webinary i warsztaty z tematów takich jak: pszczelarstwo czy budowa domu z gliny i słomy. Zorganizowali dwie największe w Polsce zbiórki crowdfundingowe (Cohabitat Gathering – 98 tys, Cohabitat Make – 86 tys zł), obecnie przygotowują się do trzeciej zbiórki, która rusza już w lutym 2014r.

mintu_me_logoMintu.me

www.mintu.me
Mintu.me jest organizacją działają na rzecz ekologii, wzrostu świadomości konsumentów i wspierania przedsięwzięć z tym związanych. Ich domeną są  działania przyjazne środowisku i społeczeństwu jak: recycling, eco-design, świadome zakupy. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirują.

Business Dialogbusiness_dialog_logo

www.businessdialog.pl
To platforma dialogu dla środowiska biznesowego. Tworzy społeczności złożone z menadżerów i przedsiębiorców, które ma na celu inspirować do niekonwencjonalnych, twórczych, a jednocześnie skutecznych działań. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy dyskutują nad możliwościami usprawnienia biznesu i kierunku jego rozwoju.

Z Lepszej Półkizlepszejpolki_logo

www.zlepszejpolki.pl
To portal promujący ideę ekonomii społecznej. Współpracuje i wspiera wiele organizacji poprzez proponowanie szerokiej oferty ich produktów i usług. Wśród licznych propozycji są takie jak: żywność tradycyjna, rękodzieło, coaching, ekologiczne kawiarnie. Kierują się zdaniem: „współdziałanie to nie ma być filantropia – to może być dobry biznes”.

pitted_cherries_logoPitted Cherries

www.pittedcherries.pl
Agencja specjalizująca się w niestandardowych kampaniach online, obejmujących m.in. media społecznościowe, word-of-mouth marketing, aplikacje, materiały audio-video. Z Pitted Cherries powiązany jest blog Case by Case oferujący analizy najciekawszych studiów przypadków ze świata marketingu i PR.

Patroni medialni

sukces_pisany_szminka_logoSukces Pisany Szminką

www.sukcespisanyszminka.pl
Jest cyklem konferencji o charakterze biznesowo-networkingowym. Poprzez co miesięczne spotkania realizowana jest misja Sukcesu Pisanego Szminką – wskazywanie biznesowych możliwości, inspirowanie kobiet do odważnych działań, promowanie dokonań polskich przedsiębiorców oraz pokazywanie, że niemożliwe staje się możliwe. Motto, które przyświeca inicjatywie to: Wszystko co stworzy Twój umysł może zostać zrealizowane!

gusu_logoGrow Up Start Up

www.growupstartup.pl
To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce – wydarzenie biznesowe na dużą skalę. Pomysłodawcami są: Olga Kozierowska oraz Dariusz Żuk. Za cel wydarzenia postawili sobie: łamanie barier i budowanie przekonania, że każdy może rozwinąć swój biznes, osiągając spektakularny sukces. Podczas wydarzenia prezentowano praktyczne i przydatne rozwiązania biznesowe oraz promowano wyróżniające się start-upy.

cr_navigator_logoCR Navigator

www.crnavigator.com
To przedsięwzięcie poświęcone promowaniu wiedzy o biznesie społecznie odpowiedzialnym. Najważniejszym elementem projektu jest magazyn, w którym można znaleźć wszelkie informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, przykłady działań, wypowiedzi praktyków.

ekonomiaspoleczna_logoEkonomia społeczna.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl
To portal dostarczający pełnej wiedzy na temat ekonomii społecznej. Można znaleźć tam informacje m.in. z zakresu przedsiębiorczości społecznej, odpowiedzialnego biznesu, przykłady dobrych praktyk, informacje o szkoleniach oraz warsztatach a także bazę użytecznych kontaktów.

crowdfunding_pl_logoCrowdfunding.pl

www.crowdfunding.pl
To pierwszy polski portal poświęcony crowdfundingowi – społecznemu finansowaniu. Informacji z Polski i ze świata dostarcza Karol Król, prezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Na stronie można znaleźć nie tylko przykłady zbiórek crowdfundingowych, informacje prawne, ale także wszystkie polskie platformy, które umożliwiają społecznościowe finansowanie.

brief_pl_logoBRIEF

http://www.brief.pl/
Jest pismem bogatym w treść z zakresu biznesu, nowoczesnych technologii, innowacji. Jego twórcy nadążają za wszelkimi nowinkami. Za swoją misję uznali rozwój biznesu czytelnika poprzez dostarczenie nie tylko wiedzy teoretycznej ale i praktycznych narzędzi niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

estilo_logoe!stilo

www.estilopress.com/
To magazyn poświęcony ekologicznemu trybowi życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Czytelnik znajdzie tu zarówno informacje na temat ekotrendów w świecie mody, urody, designu, kuchni i kultury, jak i przykłady ekologicznego i aktywnego spędzania czasu czy sposoby na to jak zostać świadomym konsumentem. Na łamach magazynu publikowane są fachowe konsultacje o różnorodnej tematyce, a także promowane są ekologiczne kampanie.

ekoexpo_logoEkoexpo

www.ekoexpo.pl/
To ogólnopolska platforma , które celem jest wspieranie rozwoju branży eko i organic na wszystkich płaszczyznach. Na stronie znajdzie się informacje na temat najciekawszych inicjatyw i przedsięwzięć. Twórcy strony tworzą ją wspólnie z internautami, od których czerpią wiedzę i wartościowe przykłady.

business_woman_life_logoBusiness Woman & Life

www.businesswomanlife.pl
Magazyn i społeczność wspierające obecność i aktywność kobiet w świecie biznesu. Zadaniem Business Woman & Life jest motywować, informować, zapoznawać z najnowszymi i najważniejszymi trendami w biznesie, tak aby jak najwięcej kobiet mogło odegrać w nim istotną rolę realizując swoje pasje i ambicje.

activatorium_logoActivatorium

www.activatorium.com
Miejsce spotkań ludzi zainteresowanych tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych lub gotowych wspierać inicjatywy rozpoczynane przez innych.  Uczestnicy spotkań organizowanych przez Activatorium wymieniają się doświadczeniami i przysługami, networkują, prowadzą dyskusje i burze mózgów. Aktywni i potencjalni współpracownicy zostawiają notki o sobie i namiar w Banku Aktywnych, co ułatwia odnajdywanie partnerów biznesowych.

ecommerce-polska_logoE-commerce

www.ecommercepolska.pl
Izbę Gospodarki Elektronicznej zapoczątkowały i prowadzą nadal podmioty, które głęboko wierzą w rozwój polskiej i europejskiej gospodarki, w różnych jej branżach, dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności Internetu oraz praktycznych zastosowań elektronicznej wymiany informacji w prowadzeniu działalności gospodarczej. Misją e-Commerce Polska jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

ptsp_logoPolskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

www.ptsp.pl
PTSP jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2011 roku, skupiającym ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego prognozowania przyszłości zarówno w skali mikro (pojedyńczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat). Jednym z wiodących projektów PTSP jest Polish Challanges – jego zdaniem jest określenie „wyzwań” jakim muszą stawić czoła przemysł i gospodarka Polski, aby zrównoważyć niedostatki rozwojowe względem reszty Europy. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z Polskim oddziałem organizacji The Millennium Project – firmą 4CF, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej oraz z portalem Kosmonauta.net

zakochaj_sie_w_warszawie_logoZakochaj się w Warszawie

www.zakochajsiewwarszawie.pl
„Zakochaj się w Warszawie” to tytuł stołecznej kampanii promocyjnej, której głównym celem jest zaprezentowanie pozytywnej energii i potencjału Warszawy oraz jej mieszkańców. W ramach akcji wyprodukowano kilka spotów filmowych, w tym m.in. spot ‘Zakochaj się w Warszawie na Święta’ pokazujący bajkowo iluminowane uliczki Starego Miasta i uśmiechniętych ludzi przechadzających się po ośnieżonych ulicach stolicy.

polish_business_club_logoPolish Business Club

www.plbclub.pl
Polski Klub Biznesu to to organizacja powołana do życia po to, aby łączyć ludzi poprzez biznes i w biznesie. Ich celem jest pomaganie członkom klubu w poszukiwaniu klientów na ich produkty i usługi w regionie, województwie i w całym kraju. Dążą do wzniesienia na wyższy poziom polskiego rynku networkingowego, promując kulturę biznesu opartą na wysokiej jakości i wartościach.

bni_logoBNI

www.bnipolska.pl
Grupa BNI to grupa zrzeszająca przedsiębiorców z różnych branż, szukających nowych kontaktów i klientów. Grup może być w Polsce wiele. Obecnie kolejne powstają w Krakowie i w Warszawie. Dla przykładu Wielka Brytania podzielona jest na 37 regionów, a w samym tylko regionie London South Central jest teraz 11 grup.

futu_logoFUTU

www.futu.pl
Magazyn poświęcony tematyce designu w obszarach tak zróżnicowanych jak architektura, kultura, branding, podróże, kulinaria. Równolegle z Futu Mag, funkcjonują Futu Radio oraz Futu TV.