Program

10.30 – 11.00 Gra zapoznawcza

11.00 – 11.20 Otwarcie

11.20 – 12.00 Krótkie prezentacje „pitch” (pierwsza sesja)

12.00 – 12.15 przerwa i dyskusja

12.15 – 13.15 Krótkie prezentacje „pitch” (druga sesja)

13.15 – 13.35 przerwa i dyskusja

13.35 – 14.25 Dłuższe prezentacje „talk” (pierwsza sesja)

14.25 – 15.15 przerwa lunchowa

15.15 – 16.30 Dłuższe prezentacje „talk” (druga sesja)

16.30 –17.00 przerwa i dyskusja

17.00 –17.40 BarCamp (pierwsza sesja)

17.40 – 18.00 przerwa

18.00 – 18.40 BarCamp (druga sesja)

Pitch

Krótkie prezentacje. „Po pierwsze mówcy będą mieli możliwość po krótce przedstawić swoją organizcję i projekty w które są zaangażowani. Pozwoli to uczestnikom na zapoznanie się z różnymi środowiskami biorącymi udział w dyskusji.Po drugie każdy z nich będzie poproszony, żeby nawiązać do tematu konferencji i hasłowo odpowiedzieć jakie zmiany warto obserować i gdzie ich zdaniem kryje się największy potencjał. Zarysuje to tematy dyskusji i sprowokuje do rozmowy.

Talk

Dłuższe prezentacje. Będzie to możliwość w dla prelegentów, aby rozwinąć swoje argumenty dotyczące zmian, które wokół nas zachodzą i które warto obserwować.. Z pewnością będzie to możliwość, aby skupić się i opowiedzieć o jednym lub paru przeplatających się trendach, głównych aktorach zmian oraz o szansach i wyzwaniach, które z tych zmian wynikają. Mówcy będą także poproszeni, żeby krótko odnieść się do innych trendów, o których nie mówili szerzej, a które ich zdaniem warto obserwować.

BarCamp

Serce niekonferencji i najbardziej partycypacyjna część. O zagadnieniach omawianych podczas BarCampu zdecydują sami uczestnicy wypełniając ankiety przy rejestracji. W ankietach będą pytania dotyczące poziomu znajomości różnych trendów oraz chęci dyskusji na wybrane tematy ogólne jak i szczegółowe. Na podstawie odpowiedzi dzień przed wydarzeniem zostanie wybranych ok. 10 tematów wspólnych dyskusji, które będą podzielone na dwie 40-minutowe sesje. Każdy z BarCampów będzie miał swoich 3-4 facilitatorów, reprezentujących różne środowiska, którzy będą krótko rozpoczynać dyskusję, po czym będzie się ona przenosić na wszystkich uczestników.